Môn Văn Lớp: 5 Hai câu sau :”Vậy nên cái hồi con mười, mười hai tuổi, nhà mình nghèo, ba má thiệt thòi nhất. Còn con lúc ấy giàu có, đầy đủ lắm ,má à.” đư

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Hai câu sau :”Vậy nên cái hồi con mười, mười hai tuổi, nhà mình nghèo, ba má thiệt thòi nhất. Còn con lúc ấy giàu có, đầy đủ lắm ,má à.” được nối với nhau bằng cách nào? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Lyla 1 năm 2022-04-07T10:01:15+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Được nối bằng kết từ “còn”

  2. “Vậy nên cái hồi con mười, mười hai tuổi, nhà mình nghèo, ba má thiệt thòi nhất. Còn con lúc ấy giàu có, đầy đủ lắm ,má à.”

    Hai câu trên được nối với nhau bằng từ ngữ liên kết cụ thể là chữ ” còn”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )