Môn Văn Lớp: 5 gạch dưới vị ngữ và chủ ngữ trongNhững câu sau A màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất bê hoa lan trong biển mây mù

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: gạch dưới vị ngữ và chủ ngữ trongNhững câu sau A màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất bê hoa lan trong biển mây mù No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Claire 1 tuần 2021-10-15T00:47:45+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. CN: Màn đêm mờ ảo

    VN: đang lắng dần rồi chìm vào đất bê hoa lan trong biển mây mù.

    → CN trả lời cho câu hỏi ai

    → VN trả lời cho câu hỏi thế nào

  2. a) Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất bê hoa lan trong biển mây mù.

              CN                                                              VN

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )