Môn Văn Lớp: 5 Gạch chân dưới những trạng ngữ chỉ thời gian có trong các câu sau: Có một lần, trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy thấm vào mồm. Ngồi trong

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Gạch chân dưới những trạng ngữ chỉ thời gian có trong các câu sau:
Có một lần, trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy thấm vào mồm.
Ngồi trong lớp, tôi lấy lưỡi đẩy đi đẩy lại cục giấy thấm trong mồm, thích thú về trò nghịch ngợm của mình.
Thực tình, tôi chẳng muốn kể vì thấy ngượng quá. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Parker 2 tuần 2021-09-08T11:25:16+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Có một lần, trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy thấm vào mồm.Ngồi trong lớp, tôi lấy lưỡi đẩy đi đẩy lại cục giấy thấm trong mồm, thích thú về trò nghịch ngợm của mình. Thực tình, tôi chẳng muốn kể vì thấy ngượng quá.

    Trạng ngữ chỉ thời gian là trong giờ tập đọc

  2. Trạng ngữ chỉ thời gian : 

    + có một lần 

    + trong giờ tập đọc 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )