Môn Văn Lớp: 5 Gạch chân dưới bộ phận chủ ngữ có trong câu sau: Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, nhảy ào xuống biển, bơi vào bờ. NL : tuyển thành

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Gạch chân dưới bộ phận chủ ngữ có trong câu sau:
Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, nhảy ào xuống biển, bơi vào bờ.
NL : tuyển thành viên No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Melody 2 tuần 2021-09-08T11:27:30+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1.  Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, nhảy ào xuống biển, bơi vào bờ.

    đáp án Quân trên tàu/ trông thấy tôi, phát khiếp, nhảy ào xuống biển, bơi vào bờ

               CN                   VN

     cho m vao nhóm

  2. Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, nhảy ào xuống biển, bơi vào bờ.

          CN                  VN1           VN2             VN3                       VN4

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )