Môn Văn Lớp: 5 Dòng nào không phải là một câu hoàn chỉnh về ngữ pháp? A. Một tuyến đường sắt chạy giữa cầu Long Biên. B. Cầu Long Biên có một tuyến đường

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Dòng nào không phải là một câu hoàn chỉnh về ngữ pháp?
A. Một tuyến đường sắt chạy giữa cầu Long Biên. B. Cầu Long Biên có một tuyến đường sắt chạy giữa. C. Cầu Long Biên với một tuyến đường sắt chạy giữa. D. Cầu Long Biên có một tuyến đường sắt. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Valerie 4 tuần 2022-03-31T20:13:10+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Câu C: cầu Long Biên với một tuyến sắt chạy giữa

  2. Dòng nào không phải là một câu hoàn chỉnh về ngữ pháp?

    A. Một tuyến đường sắt chạy giữa cầu Long Biên.

    B. Cầu Long Biên có một tuyến đường sắt chạy giữa.

    C. Cầu Long Biên với một tuyến đường sắt chạy giữa. (thiếu vị ngữ)

    D. Cầu Long Biên có một tuyến đường sắt.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )