Môn Văn Lớp: 5 Điền vào chỗ trống :”Không chịu khuất phục trước kẻ thù được gọi là ? khuất.

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Điền vào chỗ trống :”Không chịu khuất phục trước kẻ thù được gọi là
?
khuất. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Cora 3 tháng 2021-09-04T04:13:36+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Không chịu khuất phục trước kẻ thù được gọi là bất khuất.

  2. Không chịu khuất phục trước lẻ thù được gọi là bất khuất

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )