Môn Văn Lớp: 5 Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: Để tránh mưa bão cuốn trôi đất cát người ta xây=..Ruộng bậc thang vừa giữ được=…, vừ

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
Để tránh mưa bão cuốn trôi đất cát người ta xây…………..Ruộng bậc thang vừa giữ được……………, vừa giữ được………………. để trồng trọt. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Madelyn 1 tuần 2022-04-15T23:34:45+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. * Điền từ như sau:

    Để tránh mưa bão cuốn trôi đất cát người ta xây nhiều ruộng bậc thang vừa giữ được đất cát, vừa giữ được nước dự trữ để trồng trọt.

  2. Để tránh mưa bão cuốn trôi đất cát, người ta xây đê.

    Ruộng bậc thang vừa giữ được độ màu mỡ của đất, vừa giữ được nước để trồng trọt.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )