Môn Văn Lớp: 5 Điền từ phù hợp vào chỗ trống:”Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ–… hộ nhA

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:”Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ……….. hộ nhA No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ayla 1 tháng 2022-04-06T15:52:01+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. …phức

  2. => Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ phức 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )