Môn Văn Lớp: 5 Diễn đặt lại câu sau cho rõ hai cách hiểu:Bò cày không được thịt.

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Diễn đặt lại câu sau cho rõ hai cách hiểu:Bò cày không được thịt.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ayla 3 tháng 2022-02-16T01:39:00+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. -Anh hàng thịt thì đã thêm dấu phẩy vào sau từ “được” trong lời phê của xã để hiểu là xã đồng ý cho làm thịt con bò: Bò cày không được, thịt.

    – Lời phê trong đơn phải rõ ràng về ý diễn đạt, bâng cách dùng dấu phẩy sau từ “cày” thì anh hàng thịt không thể chữa một cách dề dàng. Cụ thể là: Bò cày, không được thịt.

  2. cách hiểu thứ nhất : bò cấy không được thịt

    cách hiểu thứ hai :bò cấy không được,thịt

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )