Môn Văn Lớp: 5 Điền cặp từ trái nghĩa vào chỗ chấm : a/ Kính -. yêu-.. c/trước-. sau-. b/ Gần -. xa ..

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Điền cặp từ trái nghĩa vào chỗ chấm :
a/ Kính ….. yêu…… c/trước….. sau…..
b/ Gần ….. xa ……. d/ khơi …. lộng ….
Giúp mình nhé No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Elliana 3 tháng 2022-01-30T01:58:29+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a, Kính già yêu trẻ

  b, Gần đất xa trời

  c, Trước lạ sau quen

  d, Ra khơi vào lộng

 2. a) Kính già yêu trẻ.

  b) Trước lạ sau quen.

  c) Gần đất xa trời.

  d) Ra khơi vào lộng.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )