Môn Văn Lớp: 5 Điền cặp từ đồng âm thích hợp vào chỗ trống sau: Bà cụ ngồi bán bánh ? dưới gốc cây ? đầu làng.

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Điền cặp từ đồng âm thích hợp vào chỗ trống sau:
Bà cụ ngồi bán bánh
?
dưới gốc cây
?
đầu làng. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Rose 3 tháng 2022-01-30T06:17:59+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Bà cụ ngồi bán bánh đa dưới gốc cây đa đầu làng

  2. Bà cụ ngồi bán bánh gạo dưới gốc cây gạo đầu làng.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )