Môn Văn Lớp: 5 Điền cặp quan hệ từ phù hợp vào chỗ chấm sau: Tôi=.cầm sách để đọc, cô giáo=.nhận ra ngay là mắt tôi không bình thường

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Điền cặp quan hệ từ phù hợp vào chỗ chấm sau:
Tôi………….cầm sách để đọc, cô giáo………….nhận ra ngay là mắt tôi không bình thường.
Người ta càng cho nhiều………………, họ càng nhận lại được nhiều………….. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kylie 5 tháng 2021-12-01T00:27:43+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Điền cặp quan hệ từ phù hợp vào chỗ chấm sau:

    Tôi vừa cầm sách để đọc, cô giáo đã nhận ra ngay là mắt tôi không bình thường.

    Người ta càng cho nhiều thì , họ càng nhận lại được nhiều là.

  2. vừa – đã

    thì- là

    vote + cảm ơn và cho mik câu trả lời hay nhất nha

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )