Môn Văn Lớp: 5 đề bài Dưới đây là một câu chuyện em đã học từ lớp 3. Giả sử em là một chữ cái (hoặc một dâu câu) làm thư kí cuộc họp, em hãy viết biên bản

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: đề bài Dưới đây là một câu chuyện em đã học từ lớp 3. Giả sử em là một chữ cái (hoặc một dâu câu) làm thư kí cuộc họp, em hãy viết biên bản cuộc họp ấy :
Cuộc họp của chữ viết
Vừa tan học, các chừ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bấc Chữ A dõng dạc mờ đầu :
– Thưa các bạn! Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng. Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn em viết thế này : “Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lâm tâm mồ hôi.”
Có tiếng xì xào :
– Thế nghĩa là gì nhỉ?
“Nghĩa là thê này: “Chú lính bước vào. Đầu chú đội chiếc mũ sắt. Dưới chân đi đôi giày da. Trên trán lâm tấm mồ hôi.”
Tiếng cười rộ lên. Dấu Chấm nói:
– Theo tôi, tất cà là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.
Cả mấy dấu câu đều lắc đầu:
– Ẩu thế nhỉ!
Bác Chữ A đề nghị :
– Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa đã. Được không nào?

ko mạng nhé em hứa cho 5 sao và hay nhất cho bạn nào làm chi tiết và hay đầy đủ ko mạng ạ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Sarah 2 tuần 2022-04-08T07:48:47+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  0
  2022-04-08T07:50:03+00:00

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                ĐỘC LẬP-TỰ DO- HẠNH PHÚC

                                BIÊN BẢN BÀN VIỆC GIÚP ĐỠ BẠN

                                                     (LỚP 5C)

  Thời gian:8 giờ ngày 22/6/2020

  địa điểm:lớp 5c trường phan đình phùng   

  thành viên tham dự:các dấu câu

  chủ tọa,thư ký:chủ tọa bác dấu chấm,thư ký cô dấu phẩy

  nêu mục đính:giúp đỡ bạn hoàng đặt dấu câu đúng hơn

  nêu tình hình hiện nay:hoàn không biết đặt dấu câu

  phân tích nguyên nhân:mỏi tay chỗ nào hoàng chấm câu chỗ đó

  nêu cách giải quyết:mỗi khi hoàn định chấm câu anh dấu chấm cần nhắc hoàng đọc lại câu

  phân công việc cho mọi người:anh dấu chấm nhắc nhở hoàng

  cuộc họp kết thúc vào:10 giờ ngày 22/6/2020 

                                                              Người lập biên bản kí                              chủ tọa kí

                                                                                                            

                                                                      quan2k9                                       phuonglinhmai

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )