Môn Văn Lớp: 5 Dấu phẩy trong câu “Cát càng mịn, biển càng trong.” có tác dụng: a. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép. b. Ngăn cách bộ phận trạng ngữ v

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Dấu phẩy trong câu “Cát càng mịn, biển càng trong.” có tác dụng:
a. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.
b. Ngăn cách bộ phận trạng ngữ với bộ phận chính trong câu.
c. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ vị ngữ trong câu.
d. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ chủ ngữ trong câu.
2. Dấu phẩy trong câu “Từ những năm 30 của thế kỷ XX, chiếc áo dài cổ truyền
được cải tiến dần thành chiếc áo dài tân thời.” có tác dụng:
a. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.
b. Ngăn cách bộ phận trạng ngữ với bộ phận chính trong câu.
c. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ vị ngữ trong câu.
d. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ chủ ngữ trong câu.
3. Dấu phẩy trong câu “Những cây xoan, cây bàng tỉnh giấc, nảy ra những cái búp
xuân trong như ngọc.” có tác dụng gì?
a. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.
b. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ chủ ngữ và vị ngữ.
c. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
d. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trạng ngữ.
4. Câu nào dùng dấu phẩy chưa đúng?
a. Mùa thu, tiết trời mát mẻ.
b. Hoa huệ, hoa lan, tỏa hương thơm ngát.
c. Từng đàn kiến đen, kiến vàng hành quân đầy đường.
d. Nam thích đá cầu, cờ vua.
5. Dấu phẩy trong câu “Cây lan, cây huệ nói chuyện bằng hương.” dùng để:
a. Ngăn cách các chủ ngữ trong câu
b. Ngăn cách các vị ngữ trong câu
c. Ngăn cách các thành phần phụ trong câu
d. Ngăn cách thành phần chính và thành phần phụ trong câu
6. Dấu phẩy trong câu “Ở vùng này, lúc hoàng hôn, mặt trời rất đỏ.” có tác dụng:
a. Ngăn cách thành phần chính và thành phần phụ trong câu
b. Ngăn cách giữa hai thành phần phụ và ngăn cách giữa thành phần chính và
thành phần phụ trong câu
c. Ngăn cách thành phần chính trong câu
d. Ngăn cách thành phần phụ trong câu
7. Các dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì?
Cô biên tập viên xinh đẹp đi lại, đứng ngồi ra chiều bối rối vì không giúp được gì
cho đoàn.
a. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ chủ ngữ.
b. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ vị ngữ.
c. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
d. Ngăn cách các vế trong câu ghép.
8. Nêu tác dụng của dấu phẩy trong câu sau: “Sau một lúc phân vân, chim ưng áp
sát thân mình rắn chắc vào hòn đá, ra sức đẩy về phía trước”.
Dấu phẩy thứ nhất ngăn cách: …………………………………………………………….
– Dấu phẩy hai ngăn cách: ……………………………………………………………………
9. Dấu phẩy trong câu sau có chức năng gì?
Màu đỏ của hoa hồng nhung có quanh năm, ai cũng thích.
a. Ngăn cách các vế trong câu ghép.
b. Ngăn cách các vị ngữ trong câu.
c. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ trong câu
d. Ngăn cách các chủ ngữ trong câu No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Josephine 2 tuần 2022-04-11T00:29:25+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. 1-a

  2-b

  3-b

  4-b

  5-a

  6-b

  7-b

  8-Ngăn cách thành phần phụ với thành phần chính trong câu/Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ vị ngữ.

  9-a

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )