Môn Văn Lớp: 5 đặt dấu phẩy vào mỗi câu dưới đây và cho biết tác dụng của dấu phẩy đó trong câu a, trong lớp tôi thường xung phong phát biểu ý kiến b, cô

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: đặt dấu phẩy vào mỗi câu dưới đây và cho biết tác dụng của dấu phẩy đó trong câu
a, trong lớp tôi thường xung phong phát biểu ý kiến
b, cô giáo khen cả nhóm làm bài tốt cho mỗi bạn một điểm mười
c, các bạn nữ lau bàn ghế các bạn nam quét nhà
d, lưng con cào cào và đôi cánh mỏng manh của nó tô màu tía nom đẹp lạ
e, ngày qua trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái
f, sóng nhè nhẹ liếm vào bãi cát bọt tung trắng xóa
g, vì những điều đã hứa với cô giáo nó quyết tâm học thật giỏi
h, những chú voi chạy đến đích đầu tiên đều ghìm đàhươ vòi No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Allison 2 tuần 2022-04-08T07:34:01+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a, trong lớp, tôi thường xung phong phát biểu ý kiến

  ⇒Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

  b, cô giáo khen cả nhóm làm bài tốt, cho mỗi bạn một điểm mười

  ⇒Ngăn cách các vế câu trong câu ghép

  c, các bạn nữ lau bàn ghế, các bạn nam quét nhà

  ⇒Ngăn cách các vế câu trong câu ghép

  d, lưng con cào cào và đôi cánh mỏng manh của nó tô màu tía nom, đẹp lạ

  ⇒ Ngăn cách hai từ cùng loại

  e, ngày qua trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái

  ⇒Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

  f, sóng nhè nhẹ liếm vào bãi cát, bọt tung trắng xóa

  ⇒Ngăn cách các vế câu trong câu ghép

  g, vì những điều đã hứa với cô giáo, nó quyết tâm học thật giỏi

  ⇒Ngăn cách các vế câu trong câu ghép

  h, những chú voi chạy đến đích đầu tiên đều ghìm đà, hươ vòi

  ⇒Ngăn cách hai từ cùng loại

 2. 1.

     Trong lớp, chúng tôi thường xung phong phát biểu ý kiến

  – Dấu phẩy dùng để ngăn cách trang ngữ với chủ ngữ và vị ngữ

     Cô giáo khen cả lớp làm bài tốt, cho mỗi bạn một điểm mươi

  – Dấu phẩy dùng để ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu

     Các bạn nữ lâu ghế, các bạn nam quét nhà

  – Dấu phẩy dùng để ngăn cách các vế câu ghép

    Lưng con cào cào và đôi cánh mỏng manh của nó, nom đẹp lạ

  – Dấu phẩy dùng để ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu

     Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái

  – Dấu phẩy thứ nhất dùng để ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu (trạng ngữ)

  – Dấu phẩy thứ hai ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ

     Sóng nhè nhẹ liếm vào bãi cát, bọt tung trằng xóa

  – Dấu phẩy dùng để ngăn cách các vế câu ghép

    Vì những điều đã hứa với cô giáo, nó quyết tâm học thật giỏi

  – Dấu phẩy dùng để ngăn cách cách vế câu ghép

     Những chú voi chạy đến đích đầu tiên đều ghìm đà, huơ vòi

  – Dấu phẩy dùng để ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )