Môn Văn Lớp: 5 đặt 1 câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ tương phản và phân tích cấu tạo câu đó

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: đặt 1 câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ tương phản và phân tích cấu tạo câu đó
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Iris 1 năm 2022-04-07T15:00:22+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. “Nếu em bị bệnh thì em sẽ không đi học.”

  – Chủ ngữ: Em

  – Vi ngữ: bị bệnh thì em sẽ không đi học

  – Quan hệ từ: Nếu…thì…

 2. Tuy Nam nghèo nhưng cậu học rất giỏi.

  Cặp quan hệ từ: Tuy…nhưng

  Phân tích: Nam: chủ ngữ 1; nghèo: vị ngữ 1

                   cậu: chủ ngữ 2; học rất giỏi: vị ngữ 2

  CHÚC CẬU HỌC TỐT!!! 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )