Môn Văn Lớp: 5 đặt 1 câu có sử dụng dấu gạch ngang dùng để đánh dấu bộ phận chú thích trong câu , 1 câu có sử dụng dấu gạch ngang dùng để liệt kê trong câu

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: đặt 1 câu có sử dụng dấu gạch ngang dùng để đánh dấu bộ phận chú thích trong câu , 1 câu có sử dụng dấu gạch ngang dùng để liệt kê trong câu No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Josie 1 tuần 2021-10-12T14:11:48+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1 câu có sử dụng dấu gạch ngang dùng để đánh dấu bộ phận chú thích trong câu:

  -chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc-là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo.

  1 câu có sử dụng dấu gạch ngang dùng để liệt kê trong câu:

  -Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975,cả ba miền Bắc-Trung-Nam của đất nước ta đã hoàn toàn thống nhất.

 2. 1 câu có sử dụng dấu gạch ngang dùng để đánh dấu bộ phận chú thích trong câu: Trường tôi – trường THCS Nguyễn Tất Thành là một trong những trường đạt được nhiều thành tích nhất trong huyện.

  1 câu có sử dụng dấu gạch ngang dùng để liệt kê trong câu: 

  Bác Hồ muốn tất cả chúng ta:

  – Diệt giặc dốt

  – Diệt giặc đói

  – Diệt giặc ngoại xâm

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )