Môn Văn Lớp: 5 Có 1 đàn ếch đương phấn khởi ngao du xuyên qua. Không may khi chúng đang nhảy chồm chồm trên thân cây thì có 2 con bị rơi xuống hố .Liên kết

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Có 1 đàn ếch đương phấn khởi ngao du xuyên qua. Không may khi chúng đang nhảy chồm chồm trên thân cây thì có 2 con bị rơi xuống hố .Liên kết bằng……………..
Gió thơm.Cây cỏ thơm.Đất trời thơm.Liên kết bằng………….
Hầu hết những đua trẻ sinh ra ở trong ngôi làng đều coi đê là bạn . Chúng nô dùa, chơi trò duổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỡi khi bố mẹ vắng nhà .Liên kết câu bằng………………….
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Josie 2 ngày 2022-04-18T11:52:59+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Có 1 đàn ếch đương phấn khởi ngao du xuyên qua. Không may khi chúng đang nhảy chồm chồm trên thân cây thì có 2 con bị rơi xuống hố .Liên kết bằng cách thay thế từ ngữ

    Gió thơm.Cây cỏ thơm.Đất trời thơm.Liên kết bằng lặp từ

    Hầu hết những đua trẻ sinh ra ở trong ngôi làng đều coi đê là bạn . Chúng nô dùa, chơi trò duổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỡi khi bố mẹ vắng nhà .Liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )