Môn Văn Lớp: 5 chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong các câu sau tài hoa , tài đức , tài năng , tài sắc a. Đó là người

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong các câu sau
tài hoa , tài đức , tài năng , tài sắc
a. Đó là người họa sĩ đáng khâm phục , mỗi tác phẩm của ông là những nét vẽ…………
b. Thám hoa Giang Văn Minh là người … đáng khâm phục
c. Cậu bé đó là một …. nhí, cần được nuôi dưỡng tốt
d.Cô bé vừa xinh đẹp , vừa chơi đàn pi-a-nô rất cừ , có thể nói là ……… vẹn toàn No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Alice 1 tuần 2021-11-24T10:28:43+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a. Đó là người họa sĩ đáng khâm phục , mỗi tác phẩm của ông là những nét vẽ…..tài hoa.……

  b. Thám hoa Giang Văn Minh là người ..tài đức. đáng khâm phục

  c. Cậu bé đó là một ..tài năng.. nhí, cần được nuôi dưỡng tốt

  d.Cô bé vừa xinh đẹp , vừa chơi đàn pi-a-nô rất cừ , có thể nói là …..tài sắc…. vẹn toàn

 2.            a. Tài hoa

             b. Tài đức

             c. Tài năng

             d. Tài sắc

     Học tốt!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )