Môn Văn Lớp: 5 Chép lại các câu ghép có trong đoạn văn sau và vở luyện tiếng Việt và phân tích những câu đó Chiều nay đi học về thương cùng các bạn cùng ra

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Chép lại các câu ghép có trong đoạn văn sau và vở luyện tiếng Việt và phân tích những câu đó
Chiều nay đi học về thương cùng các bạn cùng ra cây gạo nhưng kìa cả một vạt đất quanh gốc g phía mặt sông ở thành phố sau hoắm Những cái rễ cây gầy nhẵng trơ ra cây gạo chỉ còn biết tì lưng vào bãi Ngô những người buôn cát đã cho thuyền vào xúc cất ngay ở khúc sông dưới gốc gạo cây gạo buồn thiu những cái lá ụp xuống ủ ê No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kaylee 4 tháng 2022-01-05T22:54:05+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Bạn tham khảo nhé :

  Bài 6.

  Câu ghép 1. Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. 

  Trạng ngữ Chiều nay, đi học về. 

  Chủ ngữ Thương.

  Vị ngữ cùng các bạn ùa ra cây gạo.

  Câu ghép 2. Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hố sâu hoắm, những cái rễ cây gầy nhằng trơ ra.

  Trạng ngữ : quanh gốc gạo phía mặt sông. 

  Chủ ngữ : cả một vạt đất ; những cái rễ cây.

  Vị ngữ : lở thành hố sâu hoắm ; gầy nhằng trơ ra.

  Câu ghép 3. Cây gạo chỉ còn biết tì lưng vào bãi ngô.

  Trạng ngữ : vào bãi ngô.

  Chủ ngữ : cây gạo.

  Vị ngữ : chỉ còn biết tì lưng.

  Câu ghép 4. Những người buôn cát đã cho thuyền vào xúc cát ngay ở khúc sông dưới gốc gạo.

  Trạng ngữ : ngay ở khúc sông dưới góc gạo

  Chủ ngữ : những người buôn cát.

  Vị ngữ : đã cho thuyền vào xúc cát.

  Câu ghép 5. Cây gạo buồn thiu, những cái lá ụp xuống, ủ ê. 

  Chủ ngữ : cây gạo ; những cái lá.

  Vị ngữ : buồn thiu ; ụp xuống ; ủ ê.

 2. Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo

             TN                              CN                          VN                                                        CN

  phía mặt sông / lở thành hố sâu hoắm, những cái rễ cây / gầy nhẳng trơ ra. Cây gạo / chỉ còn biết tì 

                                        VN                             CN                        VN                      CN               VN  lưng vào bãi ngô. Những người buôn cát/đã cho thuyền vào xúc cất ngay ở khúc sông dưới gốc gạo

                                           CN                                            VN

  Cây gạo / buồn thiu, những cái lá / ụp xuống, ủ ê

     CN             VN              CN                 VN             

  Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc phía mặt sông / lở thành hố sâu hoắm, những cái rễ cây / gầy

                                     CN                                                     VN                                 CN                    VN

  nhẳng trơ ra.

  Cây gạo / buồn thiu, những cái lá / ụp xuống, ủ ê

     CN             VN              CN                 VN           

   Chúc bạn học tốt nhé!

     

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )