Môn Văn Lớp: 5 Câu hỏi 7: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Bản ……… là đặc điểm riêng làm cho một sự vât phân biệt với sự vật khác..”

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Câu hỏi 7: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Bản ……… là đặc điểm riêng làm cho một sự vât phân biệt với sự vật khác..” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Charlie 1 năm 2022-04-18T22:23:14+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. “Bản sắc là đặc điểm riêng làm cho một sự vât phân biệt với sự vật khác.”

    Hoặc bản chất hay bản tính nữa nhé ^^

  2. Đáp án:

    NV 5

    Giải thích các bước giải:

    “Bản sắc  là đặc điểm riêng làm cho một sự vât phân biệt với sự vật khác..”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )