Môn Văn Lớp: 5 Câu hỏi 1 Các từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa được gọi là gì? A. từ đồng nghĩa B. từ trái nghĩa C. từ đồng

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Câu hỏi 1
Các từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa được gọi là gì?
A. từ đồng nghĩa B. từ trái nghĩa C. từ đồng D. âm từ ghép
Câu hỏi 2
Có thể thay thế từ “nhô” trong câu: “Vầng trăng đang dần dần nhô lên sau lũy tre làng.” bằng từ nào ?
A. dựng B. mọc C. chạy D. đi
Câu hỏi 3
Từ nào dưới đây khác với các từ còn lại ?
thân thiết B. thân cận C. thân mật D. thân hình
Câu hỏi 4
Chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ trống: “Văn Miếu Quốc Tử Giám được coi là trường ……………. ..đầu tiên của Việt Nam.”
học B. tiểu học C. trung học D. đại học
Câu hỏi 5
Người đứng đầu các kỳ thi được gọi là gì?
A. thủ lĩnh B. thủ thuật C. thủ khoa D. thủ môn
Câu hỏi 6
Từ nào không cùng nghĩa với từ “săn sóc” ?
A. chăm nom B. chăm sóc C. bỏ bê D. chăm chút
Câu hỏi 7
Trong bài đọc “Nghìn năm văn hiến” Triều đại nào đã tổ chức nhiều khoa thi nhất ? (104 khoa thi)
A. Nhà Lê N B. hà Lý C. Nhà Mạc D. Nhà Nguyễn
Câu hỏi 8
Trong bài đọc “Nghìn năm văn hiến” Triều đại nào đã tổ chức ít khoa thi nhất ? (2 khoa thi)
A. Nhà Trần B. Nhà Hồ C. Nhà Mạc D. Nhà Nguyễn
Câu hỏi 9
Tên loài cây cổ thụ xuất hiện trong bài đọc “Nghìn năm văn hiến”?
A. Cây xoài B. Cây thông C. Cây đa D. Cây muỗm
Câu hỏi 10
Từ nào có nghĩa là “truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp.” ?
A. lịch sử B. văn hiến C. đạo lý D. văn học No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eden 1 tuần 2021-10-14T03:29:15+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1.A

  2.B

  3.D

  4.D

  5.C

  6.C

  7.A

  8.A

  9.D

  10.C

  5sao+ctlhn+1cam on

  Cai nay minh hoc roi dung 100%

 2. Câu hỏi 1
  Các từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa được gọi là gì?
  A. từ đồng nghĩa B. từ trái nghĩa            C.  từ đồng               D. âm từ ghép

  Câu hỏi 2
  Có thể thay thế từ “nhô” trong câu: “Vầng trăng đang dần dần nhô lên sau lũy tre làng.” bằng từ nào ?
  A. dựng           B. mọc           C.  chạy               D.  đi
  Câu hỏi 3
  Từ nào dưới đây khác với các từ còn lại ?
  thân thiết           B. thân cận           C.  thân mật               D. thân hình
  Câu hỏi 4
  Chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ trống: “Văn Miếu Quốc Tử Giám được coi là trường ……………. ..đầu tiên của Việt Nam.”
  học           B. tiểu học           C.  trung học               D.  đại học
  Câu hỏi 5
  Người đứng đầu các kỳ thi được gọi là gì?
  A. thủ lĩnh           B. thủ thuật           C.  thủ khoa               D.  thủ môn
  Câu hỏi 6
  Từ nào không cùng nghĩa với từ “săn sóc” ?
  A. chăm nom           B. chăm sóc           C.  bỏ bê               D. chăm chút
  Câu hỏi 7
  Trong bài đọc “Nghìn năm văn hiến” Triều đại nào đã tổ chức nhiều khoa thi nhất ? (104 khoa thi)
  A. Nhà Lê N           B. hà Lý           C.  Nhà Mạc               D.  Nhà Nguyễn
  Câu hỏi 8
  Trong bài đọc “Nghìn năm văn hiến” Triều đại nào đã tổ chức ít khoa thi nhất ? (2 khoa thi)
  A. Nhà Trần           B.  Nhà Hồ           C.  Nhà Mạc               D.  Nhà Nguyễn
  Câu hỏi 9
  Tên loài cây cổ thụ xuất hiện trong bài đọc “Nghìn năm văn hiến”?
  A. Cây xoài           B. Cây thông           C.  Cây đa               D. Cây muỗm
  Câu hỏi 10
  Từ nào có nghĩa là “truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp.” ?
  A. lịch sử          B. văn hiến             C.  đạo lý                D. văn học

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )