Môn Văn Lớp: 5 Câu anh nhẹ nhàng cạy đáy hộp thuốc rút ra một mảnh giấy nhỏ thay vào đó thư báo cáo của mình rồi trả hộp thuốc về chỗ cũ Có phải là câu A

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Câu anh nhẹ nhàng cạy đáy hộp thuốc rút ra một mảnh giấy nhỏ thay vào đó thư báo cáo của mình rồi trả hộp thuốc về chỗ cũ
Có phải là câu Ai Làm Gì k
Tại sao No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Natalia 3 giờ 2021-10-14T00:39:28+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Câu : Anh nhẹ nhàng cạy đáy hộp thuốc rút ra một mảnh giấy nhỏ thay vào đó thư báo cáo của mình rồi trả hộp thuốc về chỗ cũ . 
  Đây là câu kể ai làm gì nhé !

 2. Câu: anh nhẹ nhàng cạy đáy hộp thuốc rút ra một mảnh giấy nhỏ thay vào đó thư báo cáo của mình rồi trả hộp thuốc về chỗ cũ

  Đó là câu Ai làm gì nhé

  Giải thích 

  1. Anh làm gì ?

  2. Ai làm nhẹ nhàng cạy đáy hộp thuốc rút ra một mảnh giấy nhỏ thay vào đó thư báo cáo của mình rồi trả hộp thuốc về chỗ cũ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )