Môn Văn Lớp: 5 Câu 9: Nêu tác dụng của dấu phảy có trong các câu sau: – Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng nhấp nhô, tiếng nói, tiến

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Câu 9: Nêu tác dụng của dấu phảy có trong các câu sau:
– Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng nhấp nhô, tiếng
nói, tiếng cười rộn ràng, vui vẻ.
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
– Người thì nhanh tay giã thóc, giần sàng thành gạo, người thì lấy nước và bắt
đầu thổi cơm.
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Aaliyah 5 tháng 2021-11-18T19:36:51+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. – Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng nhấp nhô, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng, vui vẻ.

  ⇒ Dấu phẩy thứ nhất: ngăn cách giữa trạng ngữ và chủ ngữ, vị ngữ.

  Dấu phẩy thứ hai: ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

  Dấu phẩy thứ ba và thứ tư: ngăn cách giữa các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

  – Người thì nhanh tay giã thóc, giần sàng thành gạo, người thì lấy nước và bắt đầu thổi cơm. 

  ⇒ Dấu phẩy thú nhất: ngăn cách giữa các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

  Dấu phẩy thứ hai: ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

  Chúc bạn học tốt ^^

 2. – Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng nhấp nhô, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng, vui vẻ.

  Dấu phẩy thứ nhất: ngăn cách giữa trạng ngữ và chủ ngữ, vị ngữ.

  Dấu phẩy thứ hai: ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

  Dấu phẩy thứ ba và thứ tư: ngăn cách giữa các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

  – Người thì nhanh tay giã thóc, giần sàng thành gạo, người thì lấy nước và bắt đầu thổi cơm. 

   Dấu phẩy thú nhất: ngăn cách giữa các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

  Dấu phẩy thứ hai: ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )