Môn Văn Lớp: 5 Câu 3 : câu nói của anh Thành : “Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi ở Phan thiết cũng đủ sống.” có ý nghĩa gì : A . Ở Phan thiết dễ kiếm

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Câu 3 : câu nói của anh Thành : “Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi ở Phan thiết cũng đủ sống.” có ý nghĩa gì :
A . Ở Phan thiết dễ kiếm sống hơn .
B . Anh Thành vào Sài Gòn còn vì anh có đam mê và khát vọng khác chứ không chỉ vì mục đích kiếm sống .
C . Ở Sài Gòn, việc kiếm sống rất khó khăn . No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mackenzie 2 ngày 2021-10-12T16:44:29+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Câu 3 : câu nói của anh Thành : “Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi ở Phan thiết cũng đủ sống.” có ý nghĩa gì :

    A . Ở Phan thiết dễ kiếm sống hơn .

    B . Anh Thành vào Sài Gòn còn vì anh có đam mê và khát vọng khác chứ không chỉ vì mục đích kiếm sống .

    C . Ở Sài Gòn, việc kiếm sống rất khó khăn .

  2. Đáp án : B . Anh Thành vào Sài Gòn còn vì anh có đam mê và khát vọng khác chứ không chỉ vì mục đích kiếm sống .

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )