Môn Văn Lớp: 5 Câu 20. Gạch dưới từ dùng sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng: a. Dòng sông quê em chảy rất hòa bình. → …………………………………………………………………………

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Câu 20. Gạch dưới từ dùng sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng:
a. Dòng sông quê em chảy rất hòa bình.


……………………………………………………………………………………………………
b. Chúng em đang được sống trên một đất nước hòa thuận.

……………………………………………………………………………………………………
c. Không khí trong gia đình em rất hòa mình.

……………………………………………………………………………………………………
Câu 21. Từ nào chứa tiếng “hữu” không có nghĩa là bạn?
a. hữu nghị c. hữu ích e. bằng hữu
b. thân hữu d. bạn hữu f. chiến hữu
Câu 22. Những từ nào chứa tiếng “hợp” không có nghĩa là gộp lại:
a. hợp nhất c. hợp lí e. liên hợp
b. hợp tác d. hợp lực
Câu 23. Nghĩa của các thành ngữ “Bốn biển một nhà”, “Kề vai sát cánh”, “Chung lưng đấu sức” có điểm gì chung?
a. cùng làm một việc quan trọng
b. đoàn kết
c. sự vất vả No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Josephine 1 tháng 2021-09-25T12:22:47+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Câu 20. Gạch dưới từ dùng sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng:

  a. Dòng sông quê em chảy rất hòa bình.

  =>Dòng sông quê em chảy rất hiền hòa.

  b. Chúng em đang được sống trên một đất nước hòa thuận.

  =>Chúng em đang được sống trên một đất nước hòa bình.

  c. Không khí trong gia đình em rất hòa mình.

  =>Không khí trong gia đình em rất hòa thuận.

  Câu 21. Từ nào chứa tiếng “hữu” không có nghĩa là bạn?

  a. hữu nghị    c. hữu ích  e. bằng hữu

  b. thân hữu  d. bạn hữu f. chiến hữu

  Chọn đáp án: C

  Câu 22. Những từ nào chứa tiếng “hợp” không có nghĩa là gộp lại:

  a. hợp nhất   c. hợp lí    e. liên hợp

  b. hợp tác    d. hợp lực

  Chọn đáp án: C

  Câu 23. Nghĩa của các thành ngữ “Bốn biển một nhà”, “Kề vai sát cánh”, “Chung lưng đấu sức” có điểm gì chung?

  a. cùng làm một việc quan trọng

  b. đoàn kết

  c. sự vất vả

  Chọn đáp án: B

  #Yummy

 2. $#DUCK$
  Câu 20:

  a. Từ sai là hòa bình -> hiền hòa

  b. Từ sai là hòa thuận -> hòa bình

  c. Từ sai là hòa mình -> hòa thuận

  Câu 21: 

  -Từ chứa tiếng “hữu” không có nghĩa là bạn là: hữu ích

  Câu 22:

  – Từ chứa tiếng “hợp” không có nghĩa là hợp lại là: hợp lí

  Câu 23:

  b. đoàn kết

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )