Môn Văn Lớp: 5 Câu 1: Viết lại chủ ngữ và vị ngữ trong câu ghép sau: Nhưng nếu tôi thông minh hơn nó, thì nó cũng có trí nhớ tốt hơn tôi. Câu 2:Xác định c

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Câu 1: Viết lại chủ ngữ và vị ngữ trong câu ghép sau:
Nhưng nếu tôi thông minh hơn nó, thì nó cũng có trí nhớ tốt hơn tôi.
Câu 2:Xác định chủ ngữ,vị ngữ trong câu sau:”Lá xanh um,mát rượi, ngon lành như lá me non.”
+Chủ ngữ:
+Vị ngữ:
Câu 3:10%của 8dm là:
A.80cm
B.8cm
C.0,8cm
D.8dm
Câu 4:Bài toán
Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng sông 30 km.Tính vận tốc của ca nô?
Bài giải
(giải giúp mk nha) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Arya 1 năm 2022-04-15T03:05:54+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  Chủ ngữ 1: Tôi

  Vị ngữ 1: thông minh hơn nó

  Chủ ngữ 2: Nó

  Vị ngữ 2: cũng có trí nhớ tốt hơn tôi

  Câu 2:

  Chủ ngữ: Lá

  Vị ngữ: xanh um,mát rượi, ngon lành như lá me non.

  Câu 3: $B$

  Câu 4

  Thời gian ca nô dii hết quãng sông là

               7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút = $1,25$ giờ

  Vận tốc của ca nô:

                 $1,25 × 30 = 37,5$ km

  Đ/s: …..

 2. Đáp án:

  câu 2:

  lá :chủ ngữ 1

  xanh um :vị ngữ 1

  ngon lành như là me non ‘;vị ngữ 2

  câu 3:

  A.80cm

  câu 4:

  thời gian ca nô đi là:

  7 giờ 45 phút -6 giờ 30 phút=1 giờ 15 phút =1,25 giờ

  vận tốc của ca nô là:

  30 :1,25= 24(km /giờ)

             đáp số :24 km/giờ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )