Môn Văn Lớp: 5 -các vế câu ghép : Con đê vẫn đấy,màu xanh của cỏ mượt mà vẫn đấy.Được nối với nhau bằng cách nào ghi lại chủ ngữ của các vế câu đó -dù mưa

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: -các vế câu ghép : Con đê vẫn đấy,màu xanh của cỏ mượt mà vẫn đấy.Được nối với nhau bằng cách nào ghi lại chủ ngữ của các vế câu đó
-dù mưa rào sối sả ,gió mạnh gào rít nhưng bạch dương mẹ vẫn đứng vững tìm cặp quan hệ từ, cặp quan hệ đó chỉ mối quan hệ gì
-người đãi đỗ,người rửa lá dong,người giặt chiếu,có người làm lòng lợ .câu ghép có mấy vế câu, các vế nối với nhau bằng cách nào No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Claire 1 tuần 2021-09-14T23:55:44+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. – Được nối bằng dấu phảy. Chủ ngữ là con đê và màu xanh của cỏ

  – Quan hệ từ dù…nhưng… Biểu thị quan hệ tương phản

  – Câu ghép có 4 vế câu, nối bằng dấu phảy

 2. – Câu “Con đê vẫn đấy, màu xanh của cỏ mượt mà vẫn đấy” là câu ghép nối với nhau bằng dấu phẩy.

  Phân tích cấu tạo:

  Con đê (CN1) // vẫn đấy (VN1), màu xanh của cỏ mượt mà (CN2) // vẫn đấy (VN2).

  – Câu “Dù mưa rào sối sả ,gió mạnh gào rít nhưng bạch dương mẹ vẫn đứng vững” nối với nhau bằng cặp quan hệ từ “dù…nhưng”, cặp quan hệ từ đó chỉ mối quan hệ đối lập tương phản. 

  – Câu” Người đãi đỗ, người rửa lá dong, người giặt chiếu, có người làm lòng lợn” có 4 vế câu, nối với nhau bằng dấu phẩy. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )