Môn Văn Lớp: 5 “Buổi đầu tôi học tấn tới hơn Ca-pi nhiều.Nhưng nếu tôi thông minh hơn nó,thì nó cũng có trí nhớ tốt nhơn tôi.Cái gì đã vào đầu nó thì nó kh

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: “Buổi đầu tôi học tấn tới hơn Ca-pi nhiều.Nhưng nếu tôi thông minh hơn nó,thì nó cũng có trí nhớ tốt nhơn tôi.Cái gì đã vào đầu nó thì nó không bao giờ quên
Tìm những cách liên kết các câu trong đoạn văn và phân tích cấu tạo của những câu ghép No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Everleigh 1 tuần 2022-04-17T15:46:14+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. phép liên kết :phép nối (dùng quan hệ từ: nhưng ,thì )

  các cách liên kết câu :phép nối ,phép thế ,phép lặp

  Nhưng nếu tôi thông minh hơn nó ,thì nó cũng có trí nhớ tốt hơn tôi

                    CN1       VN1                      CN2           VN2                

 2. liên kết câu:

  -lặp từ ngữ

  -quan hệ từ :  nhưng  nếu -thì

  tôi :chủ ngữ 1

  học tấn tới hơn Ca -pi nhiều ;vị ngữ 1

  tôi :  chủ ngữ 2′

  thông minh hơn nó :vị ngữ 2

  nó :chủ ngữ 3

  cũng có chí nhớ tốt hơn tôi: vị ngữ 3

  cái gì :chủ ngữ 4

  đã vào đầu nó :vị ngữ 4

  nó :chủ ngữ 5 

  không bao giờ quên; vị ngữ 5

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )