Môn Văn Lớp: 5 Bài 6.Chép lại các câu ghép có trong đoạn văn sau vào vở luyện Tiếng Việt rồi phân tích những câu đó: Chiều nay, đi học về, Thương cùng các

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Bài 6.Chép lại các câu ghép có trong đoạn văn sau vào vở luyện Tiếng Việt rồi phân tích những câu đó:
Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hố sâu hoắm, những cái rễ cây gầy nhẳng trơ ra. Cây gạo chỉ còn biết tì lưng vào bãi ngô. Những người buôn cát đã cho thuyền vào xúc cất ngay ở khúc sông dưới gốc gạo. Cây gạo buồn thiu, những cái lá ụp xuống, ủ ê.
Bài 8. Phân tích các câu ghép em vừa đặt ở bài tập 6. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Rylee 3 tháng 2022-01-13T01:23:32+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. BÀI 6:

  Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn / ùa ra cây gạo. Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo

             TN                              CN                          VN                                                        CN

  phía mặt sông / lở thành hố sâu hoắm, những cái rễ cây / gầy nhẳng trơ ra. Cây gạo / chỉ còn biết tì 

                                        VN                             CN                        VN                      CN               VN  lưng vào bãi ngô. Những người buôn cát/đã cho thuyền vào xúc cất ngay ở khúc sông dưới gốc gạo

                                           CN                                            VN

  Cây gạo / buồn thiu, những cái lá / ụp xuống, ủ ê

     CN             VN              CN                 VN             

  BÀI 8:

  Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc phía mặt sông / lở thành hố sâu hoắm, những cái rễ cây / gầy

                                     CN                                                     VN                                 CN                    VN

  nhẳng trơ ra.

  Cây gạo / buồn thiu, những cái lá / ụp xuống, ủ ê

     CN             VN              CN                 VN           

   chúc bạn học tốt ^^

 2. Bạn tham khảo nhé :

  Bài 6.

  Câu ghép 1. Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. 

  Trạng ngữChiều nay, đi học về. 

  Chủ ngữThương.

  Vị ngữcùng các bạn ùa ra cây gạo.

  Câu ghép 2. Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hố sâu hoắm, những cái rễ cây gầy nhằng trơ ra.

  Trạng ngữ : quanh gốc gạo phía mặt sông. 

  Chủ ngữ : cả một vạt đất ; những cái rễ cây.

  Vị ngữ : lở thành hố sâu hoắm ; gầy nhằng trơ ra.

  Câu ghép 3. Cây gạo chỉ còn biết tì lưng vào bãi ngô.

  Trạng ngữ : vào bãi ngô.

  Chủ ngữ : cây gạo.

  Vị ngữ : chỉ còn biết tì lưng.

  Câu ghép 4. Những người buôn cát đã cho thuyền vào xúc cát ngay ở khúc sông dưới gốc gạo.

  Trạng ngữ : ngay ở khúc sông dưới góc gạo

  Chủ ngữ : những người buôn cát.

  Vị ngữ : đã cho thuyền vào xúc cát.

  Câu ghép 5. Cây gạo buồn thiu, những cái lá ụp xuống, ủ ê. 

  Chủ ngữ : cây gạo ; những cái lá.

  Vị ngữ : buồn thiu ; ụp xuống ; ủ ê.

  Bài 8.

  Câu ghép 1. Chiều nay /, đi học về /, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. 

  Câu ghép 2. Nhưng kìa /, cả một vạt đất quanh gốc gạo /phía mặt sông lở thành hố sâu hoắm /, những cái rễ cây /gầy nhằng trơ ra.

  Câu ghép 3. Cây gạo /chỉ còn biết tì lưng vào bãi ngô.

  Câu ghép 4. Những người buôn cát /đã cho thuyền vào xúc cát /ngay ở khúc sông dưới gốc gạo.

  Câu ghép 5. Cây gạo buồn thiu /, những cái lá ụp xuống / , ủ ê. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )