Môn Văn Lớp: 5 Bài:3. Thay thế các danh từ cần thiết bằng đại từ thích hợp để câu văn khong bị lặp rồi chép lại câu văn sau khi đã thay: A)Cu Bôn đuổi t

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Bài:3. Thay thế các danh từ cần thiết bằng đại từ thích hợp để câu văn khong bị lặp rồi chép lại câu văn sau khi đã thay:
A)Cu Bôn đuổi theo con chuồn chuồn . Cuối cùng, cu Bôn chộp được con chuồn chuồn.
B)Tấm đi qua hồ, Tấm vô ý đánh rơi một chiếc giày xuống nước No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Audrey 10 phút 2021-11-26T12:22:44+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. A)Cu Bôn đuổi theo con chuồn chuồn . Cuối cùng, cu Bôn chộp được con chuồn chuồn

    →Cu Bôn đuổi theo con chuồn chuồn. Cuối cùng, cậu bé chộp được con chuồn chuồn

    B)Tấm đi qua hồ, Tấm vô ý đánh rơi một chiếc giày xuống nước

    Tấm đi qua hồ, nàng vô ý đánh rơi một chiếc giày xuống nước

  2. Thay từ “cu Bôn” thứ 2 bằng “nó”

    thay từ “tấm “ thứ 2 bằng “nàng”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )