Môn Văn Lớp: 5 bài 1; TÊN SĨ QUAN ĐỨC có thái độ bực với ông cụ người PHáp như thế nào; bài 2; Thế nào là từ đồng âm lấy vị dụ ; bài 3; Đặt một câu từ đỗ .

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: bài 1;
TÊN SĨ QUAN ĐỨC có thái độ bực với ông cụ người PHáp như thế nào;
bài 2; Thế nào là từ đồng âm lấy vị dụ ;
bài 3; Đặt một câu từ đỗ .
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2022-02-18T12:13:30+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1/Tên sĩ quan bực tức với ông cụ người Pháp vì cụ đáp lại lời hắn một cách lạnh lùng. Hắn càng bực tức hơn nữa khi nhận ra ông cụ biết tiếng Đức – thành thạo đến mức đọc được truyện của nhà văn Đức nhưng không trả lời hắn bằng tiếng Đức.

  2/Từ đồng âm trong tiếng Việt là những từ phát âm giống nhau hay cấu tạo âm thanh giống nhau, nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau.

  VD:đá bóng-cục đá,cười khanh khách-khách quen

  3/Ông ấy cười khanh khách

  Nhà ông ấy đang có khách

  $\widehat{bOc}$ $\text{=}$ $50^o$ $\widehat{aOb}$ $\text{=}$ $50^o$

 2. BÀI 1: TÊN SĨ QUAN BỰC TỨC VỚI ÔNG CỤ NGƯỜI PHÁP VÌ CỤ ĐÁP LẠI HẮN MỘT CÁCH LÃNH ĐẠM.HẮN CÀNG BỰC TỨC HƠN NỮA KHI NHẬN RA ÔNG CỤ BIẾT TIẾNG ĐỨC-THÀNH THẠO ĐẾN MỨC ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN CỦA VĂN ĐỨC NHƯNG KHÔNG TRẢ LỜI BẰNG TIẾNG ĐỨC

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )