Môn Văn Lớp: 5 BÀI 1 : Điền ch hay tr vào chỗ trống : -Thuỷ-iều -Buổi…iều -…Iều Chuộng -..Iều Đình BÀI 2: Điền tiếng bắt đầu bằng n hoặc l vào chỗ t

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: BÀI 1 : Điền ch hay tr vào chỗ trống :
-Thuỷ….iều
-Buổi…iều
-…Iều Chuộng
-..Iều Đình
BÀI 2: Điền tiếng bắt đầu bằng n hoặc l vào chỗ trống để có được từ đúng
no…
lặn…
BÀI 3:Điền ch hay tr vào chỗ chấm
…ạm trổ
…ơ trọi
..au chuốt
…ăn trở
Bài 4:
Tới Cây Tre …ứa…à nhà
giờ phong..an…ở nhánh hoa nhuỵ vàng
Một…àn hương mỏng,mênh mang nghĩa tình.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Abigail 1 tuần 2021-09-15T00:22:02+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. BÀI 1 : Điền ch hay tr vào chỗ trống :

  -Thuỷ triều

  -Buổi chiều

  -chIều Chuộng

  -trIều Đình

  BÀI 2: Điền tiếng bắt đầu bằng n hoặc l vào chỗ trống để có được từ đúng no lâu; lặn lội

  BÀI 3:Điền ch hay tr vào chỗ chấm

  chạm trổ

  chơ trọi

  trau chuốt

  trăn trở

  Bài 4: Tới Cây Tre nứa là nhà. Giò phong lan ở nhánh hoa nhuỵ vàng Một làn hương mỏng,mênh mang nghĩa tình.

 2. BÀI 1 : Điền ch hay tr vào chỗ trống : -Thuỷ..tr..iều -Buổi.ch..iều -.ch..Iều Chuộng -.tr.Iều Đình

  BÀI 2: Điền tiếng bắt đầu bằng n hoặc l vào chỗ trống để có được từ đúng no.nê.. lặn…luôn

  BÀI 3:Điền ch hay tr vào chỗ chấm ..ch.ạm trổ ..tr.ơ trọi ..chau chuốt ..tr.ăn trở

  Tới Cây Tre …ứa…à nhà

  Bài 4: Tới Cây Tre .n..ứa..l.à nhà giờ phong.l.an..n.ở nhánh hoa nhuỵ vàng Một..l.àn hương mỏng,mênh mang nghĩa tình.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )