Môn Văn Lớp: 5 Bài 1 :Xác định CN,VN,TN trong mỗi câu sau: a)Nhờ có bạn bè giúp đỡ,bạn Hòa đã có nhiều tiến bộ trong học tập và tu dưỡng bản thân. b)Đêm ấy

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Bài 1 :Xác định CN,VN,TN trong mỗi câu sau:
a)Nhờ có bạn bè giúp đỡ,bạn Hòa đã có nhiều tiến bộ trong học tập và tu dưỡng bản thân.
b)Đêm ấy,bên bếp lửa hồng,cả nhà ngồi luooncj bánh chưng và trò chuyện đến sáng. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Bella 3 tháng 2022-02-07T06:09:28+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a, TN : Nhờ có bạn bè giúp đỡ

  CN : bạn Hòa

  VN : đã có nhiều tiến bộ trong bản thân.

  b, TN1 : Đêm ấy

  TN2 : bên bếp lửa hồng 

  CN : cả nhà                                                   

  VN : ngồi luộc bánh chưng và trò chuyện đến sáng .

 2. a) Nhờ có bạn bè giúp đỡ /bạn Hòa/ đã có nhiều tiến bộ trong học tập và tu

                  TN                              CN                                   VN                              

  dưỡng bản thân.

  b) Đêm ấy  bên bếp lửa hồng/,cả nhà/ ngồi luộc bánh chưng và trò chuyện đến

             TN                                          CN                     VN

  sáng.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )