Môn Văn Lớp: 5 xác định trạng ngữ , chủ ngữ , vị ngữ trong các câu sau #qua khe dậu , ló ra mấy quả đỏ chói #tiếng cười nói ồn ã #Ánh trăng trong chảy k

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: xác định trạng ngữ , chủ ngữ , vị ngữ trong các câu sau
#qua khe dậu , ló ra mấy quả đỏ chói
#tiếng cười nói ồn ã
#Ánh trăng trong chảy khắp cành cây kẽ lá,tràn ngập con đường trắng xóa
#tiếng cá quẫy tủng toẵng xôn xao quanh mạng thuyền
#những chú gà nhỏ như những hòn tơ lăn tròn trên bãi cỏ
nhanh hộ mik ạ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Amaya 2 tuần 2022-04-15T14:51:54+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. #qua khe dậu //, ló ra // mấy quả đỏ chói

     TN.                    VN.            CN

  #tiếng cười nói // ồn ã

  .    CN.                     VN

  #Ánh trăng trong // chảy khắp cành cây

         CN.                             VN

   kẽ lá,tràn ngập con đường trắng xóa

  #tiếng cá quẫy //tủng toẵng xôn xao

         CN.                       VN

   quanh mạng thuyền

  #những chú gà nhỏ  như những hòn tơ

    .                  CN

  //lăn tròn trên bãi cỏ

       VN

 2. Qua khe dậu , ló ra mấy quả đỏ chói

  → trạng ngữ : qua khe dậu

  chủ ngữ : mấy quả đỏ chói

  vị ngữ : ló ra

  Tiếng cười nói ồn ã

  → trạng ngữ : tràn ngập con đường trắng xóa

  chủ ngữ :Ánh trăng trong

  vị ngữ : chảy khắp cành cây kẽ lá

   Tiếng cá quẫy tủng toẵng xôn xao quanh mạng thuyền

  → trạng ngữ : quanh mạng thuyền

  chủ ngữ : tiếng cá quẫy

  vị ngữ : tủng toẵng xôn xao

  Những chú gà nhỏ như những hòn tơ lăn tròn trên bãi cỏ

  → trạng ngữ : trên bãi cỏ

  chủ ngữ :những chú gà

  vị ngữ : nhỏ như những hòn tơ lăn tròn

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )