Môn Văn Lớp: 5 xác định trạng ngữ , chủ ngữ, vị ngữ a) Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: xác định trạng ngữ , chủ ngữ, vị ngữ
a) Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.
HỒ CHÍ MINH
b) Anh bắt lấy thỏi thép hồng như bắt lấy một con cá sống. Dưới những nhát búa hăm hở của anh, con cá lửa ấy vùng vẫy, quằn quại, giãy lên đành đạch. Nó nghiến răng ken két, nó cưỡng lại anh, nó không chịu khuất phục.
Theo NGUYÊN NGỌC
HELP ME No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
1 tuần 2021-10-08T05:19:13+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a)Chủ ngữ: lòng nồng nàn yêu nước

  Vị ngữ: . Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xăm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”

 2. a) Câu 1: Dân ta /có một lòng nông nàn yêu nước. CN/VN

   câu 2: Đó là truyền thống quý báu của ta. (ko có)

  câu 3: từ xưa đến nay,mỗi khi / Tổ quốc/ bị xâm lăng,/ thì tinh thần ấy/ lại xôi nổi, nó/ kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó/ lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó/ nhấn chìm tất cả lữ bán nước lũ cướp nước. (câu ghép: các vế câu nối với nhau bằng dấu phẩy) TN: từ xưa đến nay, mỗi khi. CN: Tổ quốc, tinh thần ấy, nó. (các vế câu: từ xưa…..bị xâm lăng, tinh thần……xôi nổi, nó….mạnh mẽ, to lớn, nó……nguy hiểm khó khăn, nó……..bán nước cướp nước.

  b) câu 1: anh/ bắt lấy thỏi thép hồng như bắt lấy con các sống. (CN/VN)

  câu2: dưới những nhắt búa hăm hở của anh/ con cá lửa ấy/ vùng vẫy quằn quại, giãy lên đành đạch. (TN/CN/VN)

  câu 3: nó/ nghiến răng ken két, nó/ cưỡng lại anh, nó/ không chịu khuất phục. (câu ghép: nối với nhau bằng dấu phẩy) (các vế câu: nó…. ken két, nó cưỡng lại anh, nó không chịu khuất phục.) (CN: nó, VN: nghiến răng ken két, cưỡng lại anh, không chịu khuất phục)

  ~ mình ko bt đúng hay sai, nếu sai thì góp ý nhé ~

  ____chúc bạn học tốt____

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )