Môn Văn Lớp: 5 xác định TN , CN , VN trong câu sau a, tiếng chuông chùa , mặt trăng đã nhỏ lại , sáng vằng vặc b, ánh trăng trong chảy khắp nhành cây kẽ

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: xác định TN , CN , VN trong câu sau
a, tiếng chuông chùa , mặt trăng đã nhỏ lại , sáng vằng vặc
b, ánh trăng trong chảy khắp nhành cây kẽ lá , tràn ngập con đường trắng xóa . Tiếng chuông , tiếng cồng , tiếng đàn tơ rưng vang lên
c, đứng trên đó , bé trông thấy con đò , xóm chợ , rặng trâm bầu và cả những nơi ba má bé an đang đánh giặc
d, rải rác khắp thung lũng , tiếng gà gáy râm ran
2. cho các từ sau ; mải miết , xa xôi , xa lạ , phẳng lặng , phẳng phiu , mong ngóng , mong mỏi , mơ màng , mơ mộng , cây cối
xác định các từ thành hai nhóm từ ghép từ láy . Cho biết tên gọi của kiểu từ ghép và kiểu từ láy ở mỗi nhóm trên
từ ghép ;…………………….
từ láy ;………………………… No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Clara 1 tháng 2021-09-24T06:02:30+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1.

  Trạng ngữ : gạch chân 

  Chủ ngữ : in nghiêng

  Vị ngữ : in đậm

  a, tiếng chuông chùa , mặt trăng đã nhỏ lại , sáng vằng vặc

  b, ánh trăng trong chảy khắp nhành cây kẽ lá , tràn ngập con đường trắng xóa . Tiếng chuông , tiếng cồng , tiếng đàn tơ rưng vang lên

  c, đứng trên đó , trông thấy con đò , xóm chợ , rặng trâm bầu và cả những nơi ba má bé an đang đánh giặc

  d, rải rác khắp thung lũng , tiếng gà gáy râm ran

  2.

  Từ ghép: xa lạ, phẳng lặng, mong ngóng, mơ mộng

  Từ láy: mải miết, xa xôi, phẳng phiu, mong mỏi, mơ mộng

  Từ ghép đẳng lập: xa lạ, mong ngóng

  Từ ghép chính phụ: phẳng lặng, mơ mộng

  Từ láy bộ phận: mải miết, xa xôi, phẳng phiu, mong mỏi, mơ mộng

 2. 1. 

  a) TN: Tiếng chuông chùa

      CN: mặt trăng

      VN: đã nhỏ lại, sáng vằng vặc.

  b) Ánh trăng trong chảy khắp nhành cây kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xóa.

     CN: Ánh trăng trong

     VN: chảy khắp nhành cây kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xóa.

     Tiếng chuông, tiếng cồng, tiếng đàn tơ rưng vang lên.

     CN: Tiếng chuông, tiếng cồng, tiếng đàn tơ rưng

     VN: vang lên.

  c) TN: Đứng trên đó

     CN: bé

     VN: trông thấy con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu và cả những nơi ba má bé an đang đánh giặc.

  d) TN: Rải rác khắp thung lũng

      CN: tiếng gà gáy

      VN: râm ran.

  2. 

  Từ ghép: 

  – Xa lạ: Từ ghép phân loại

  – Phẳng lặng: Từ ghép phân loại

  – Mong mỏi: Từ ghép phân loại

  – Mong ngóng: Từ ghép phân loại

  – Mơ mộng: Từ ghép phân loại

  – Cây cối: Từ ghép tổng hợp

  Từ láy:

  – Mải miết: láy vần

  – Xa xôi: láy vần

  – Mơ màng: láy vần

  – Phẳng phiu: láy vần

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )