Môn Văn Lớp: 5 Xác định thành phần ngữ pháp trong câu văn sau:. a, nhưng khi xây thành phố xong thì hai anh em bất hòa. b, thân nó mập, chắc lẳn, tán cây

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Xác định thành phần ngữ pháp trong câu văn sau:. a, nhưng khi xây thành phố xong thì hai anh em bất hòa. b, thân nó mập, chắc lẳn, tán cây xum xuê tròn. c,vào cuối mùa xuân hàng trăm nhánh non đua nhau ngoi lên vượt các lớp lá xanh um. d, đêm ấy, trời đã rất khuya nhà Tiến sĩ họ Đàm vẫn còn một vị khách đến thăm.c, ai chịu khó tìm tòi, người ấy sẽ thành công. Mọi người giúp mình nhé mình đang cần lắm No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Quinn 3 tuần 2022-01-01T00:28:38+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a. Nhưng khi xây thành phố xong thì / hai anh em / bất hòa.

                TN                                               CN                VN

  b. Thân nó / mập, / chắc lẳn, tán cây  / xum xuê tròn.

        CN1          VN1    VN2         CN2             VN3

  c. Vào cuối mùa xuân / hàng trăm nhánh non / đua nhau ngoi lên vượt các lớp lá xanh um.

                TN                             CN                                        VN

  d. Đêm ấy, / trời / đã rất khuya, / nhà Tiến sĩ họ Đàm / vẫn còn một vị khách đến thăm.

         TN        CN1      VN1                         CN2                         VN2

  e. Ai / chịu khó tìm tòi , người ấy / sẽ thành công.

    CN1     VN1                      CN2              VN2

 2. a. Nhưng khi xây thành phố xong thì / hai anh em / bất hòa.

                TN                                               CN                VN

  b. Thân nó / mập, / chắc lẳn, tán cây  / xum xuê tròn.

        CN1          VN1    VN2         CN2             VN3

  c. Vào cuối mùa xuân / hàng trăm nhánh non / đua nhau ngoi lên vượt các lớp lá xanh um.

                TN                             CN                                        VN

  d. Đêm ấy, / trời / đã rất khuya, / nhà Tiến sĩ họ Đàm / vẫn còn một vị khách đến thăm.

         TN        CN1      VN1                         CN2                         VN2

  e. Ai / chịu khó tìm tòi, / người ấy / sẽ thành công.

    CN1     VN1                      CN2              VN2

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )