Môn Văn Lớp: 5 xác định chủ ngữ vị ngữ trạng ngữ trong các câu sau 1.Tuy bốn mùa là vậy nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt , hấp dẫn lòng ng

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: xác định chủ ngữ vị ngữ trạng ngữ trong các câu sau
1.Tuy bốn mùa là vậy nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt , hấp dẫn lòng người
2.Mặc dù giặc Tây hung tàn nhưng chúng không thể ngăn cản các cháu học tập, vui chơi, vui tươi , đoàn kết , tiến bộ
3.Tuy rét vẫn kéo dài , mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-12-30T03:30:18+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1. Tuy bốn mùa / là vậy / nhưng mỗi mùa Hạ Long / lại có những nét riêng biệt , hấp dẫn

                   CN1       VN1                            CN2                                            VN2

  lòng người

  2. Mặc dù giặc Tây / hung tàn nhưng chúng / không thể ngăn cản các cháu học tập, vui

                        CN1        VN1                   CN2                                             VN2

  chơi, vui tươi , đoàn kết , tiến bộ

  3. Tuy rét / vẫn kéo dài , mùa xuân / đã đến bên bờ sông Lương

            CN1          VN1           CN2                                      VN2

 2. Xác định chủ ngữ vị ngữ trạng ngữ trong các câu sau

  Câu ghép trên có 2 vế :

  1.Tuy bốn mùa là vậy nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt , hấp dẫn lòng người

  – Vế 1 : bốn mùa ( chủ ngữ ) / là vậy ( vị ngữ )

  – Vế 2 : mỗi mùa Hạ Long (chủ ngữ) / lại có những nét riêng biệt , hấp dẫn lòng người (vị ngữ)

  2.Mặc dù giặc Tây hung tàn nhưng chúng không thể ngăn cản các cháu học tập, vui chơi, vui tươi , đoàn kết , tiến bộ

  Câu ghép trên gồm 2 vế:

  – Vế 1 : Giặc Tây ( chủ ngữ ) / hung tàn ( vị ngữ )

  – Vế 2 : Chúng ( chủ ngữ )/không thể ngăn cản các cháu hoc tập, vui tươi, đoàn kết, tiến bộ (vị ngữ)

  3.Tuy rét vẫn kéo dài , mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương

  – Vế 1: Rét ( chủ ngữ ) / vẫn kéo dài ( vị ngữ )

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )