Môn Văn Lớp: 5 Xác định bộ phận TN, CN, VN trong 2 câu sau: -Ngày mai, chúng ta phải đi học sớm để làm

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Xác định bộ phận TN, CN, VN trong 2 câu sau: -Ngày mai, chúng ta phải đi học sớm để làm trực nhật, Hồng ạ. -Minh ơi, bây giờ, ngoài đồng, người ta đã trẩy lá ké rồi. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Charlie 3 tháng 2022-02-07T03:29:31+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  0
  2022-02-07T03:31:26+00:00

  -Ngày mai,/ chúng ta/ phải đi học sớm để làm trực nhật, Hồng ạ.

       TN       /     CN     /       VN

  -Minh ơi, bây giờ, ngoài đồng/, người ta/ đã trẩy lá ké rồi.

                             VN                /       CN   /      VN

  0
  2022-02-07T03:31:27+00:00

  Ngày mai,/ chúng ta/ phải đi học sớm để làm trực nhật, Hồng ạ.

         TN           CN                VN           

  Minh ơi, bây giờ, ngoài đồng,/ người ta /đã trẩy lá ké rồi.

           VN                                     CN                VN

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )