Môn Văn Lớp: 5 2. Gạch chân dưới từ nào chứa tiếng “hữu” không có nghĩa là bạn : Hữu nghị; thân hữu; hữu ích; bạn hữu; bằng hữu; chiến hữu.

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: 2. Gạch chân dưới từ nào chứa tiếng “hữu” không có nghĩa là bạn : Hữu nghị; thân hữu; hữu ích; bạn hữu; bằng hữu; chiến hữu. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Faith 2 tuần 2021-11-20T14:31:30+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. 2. Gạch chân dưới từ nào chứa tiếng “hữu” không có nghĩa là bạn :

    Hữu nghị; thân hữu; hữu ích; bạn hữu; bằng hữu; chiến hữu

  2. Hữu nghị và hữu ích

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )