Môn Văn Lớp: 5 1. nghĩa của từ lớn trong câu sau là gì : em tôi đã giải được phần lớn các bài tập toán dành cho học sinh khá giỏi ai cũng khen năm nay em

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: 1. nghĩa của từ lớn trong câu sau là gì :
em tôi đã giải được phần lớn các bài tập toán dành cho học sinh khá giỏi
ai cũng khen năm nay em chóng lớn quá
2. đặt câu có từ nhẹ mang nghĩa cường độ [độ to ] nhỏ của âm thanh No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Iris 2 tháng 2022-02-18T08:34:21+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. 1. Nghĩa của từ lớn có nghĩa là hầu hết.

    2. Các cậu đánh trống nhỏ nhẹ thôi để cho em bé ngủ.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )