Môn Văn Lớp: 5 1. Nêu nghĩa các từ trong ngoặc và cho biết những từ nào là từ đồng âm, những từ nào là từ nhiều nghĩa: a,(1) Cái nhẫn bằng (bạc). (2) Đồ

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: 1. Nêu nghĩa các từ trong ngoặc và cho biết những từ nào là từ đồng âm, những từ nào là từ nhiều nghĩa:
a,(1) Cái nhẫn bằng (bạc).
(2) Đồng (bạc) trắng hoa xòe.
(3) Ông Ba tóc đã (bạc).
(4) Cờ (bạc) là bác thằng bần
(5) Đừng xanh như lá, (bạc) như vôi.
(6) Cái quạt máy này phải thay (bạc).
b,(1)Cây (đàn) ghi-ta.
(2)Vừa (đàn) vừa hát.
(3)Lập (đàn) để tế lễ.
(4)Bước lên diễn (đàn).
(5)(Đàn) chim tránh rét trở về.
(6)(Đàn) thóc ra phơi.
2. Phân biệt nghĩa của từ trong ngoặc
a,(Sao) trên trời khi mờ khi tỏ.
b,(Sao) lá đơn thành ba bản.
c,(Sao) tẩm chè.
d,(Sao) ngồi lâu thế?
e,Đồng lúa mượt mà làm (sao)!
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Daisy 1 tháng 2022-04-05T21:16:50+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1,Đàn:tên của loại nhạc cụcó dây hoặc bàn phím

  2,Đàn:gảy đàn cho phát ra nhạc

  3,đàn:nền đất đắp cao để tế lễ

  4,đàn:nơi để đứng nói trước đám đông

  5,đàn:tập hợp những loài động vật sống tập chung

  6,đàn:san cho đều

 2. ,”Đàn”:tên của loại nhạc cụcó dây hoặc bàn phím

  2,”Đàn”:gảy đàn cho phát ra nhạc

  3,”đàn”:nền đất đắp cao để tế lễ

  4,”đàn”:nơi để đứng nói trước đám đông

  5,”đàn”:tập hợp những loài động vật sống tập chung

  6,”đàn”:san cho đều

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )