Môn Văn Lớp: 5 1. Đồng ………. hợp lực. 2. Đồng sức đồng …………. 3. Một miếng khi ……….. bằng một gói khi no. 4. Đoàn kết là ……………, chia rẽ là chết. 5. Thật thà

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: 1. Đồng ………. hợp lực.
2. Đồng sức đồng ………….
3. Một miếng khi ……….. bằng một gói khi no.
4. Đoàn kết là ……………, chia rẽ là chết.
5. Thật thà là …….quỷ quái.
6. Cây ………….không sợ chết đứng.
7. Trẻ cậy cha, già cậy………..
8. Tre già ……….mọc
9. Trẻ người………..dạ
10. Trẻ trồng na, già trồng ………..
nhường hoahongtrongnang nhé No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ruby 2 tuần 2022-04-11T00:42:53+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1. Đồng tâm hợp lực.

  2. Đồng sức đồng lòng .

  3. Một miếng khi lòng bằng một gói khi no.

  4. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.

  5. Thật thà là cha quỷ quái. 

  6. Cây ngay không sợ chết đứng. 

  7. Trẻ cậy cha, già cậy con.

  8. Tre già măng mọc

  9. Trẻ người non dạ.

  10. Trẻ trồng na, già trồng chuối

   

 2. 1.đồng sức hợp lực

  2.đồng sức đồng lòng

  3.một miếng khi đói bằng một gói khi no

  4.đoàn kết là sống chia rẽ là chết

  5.thật thà là cha quỷ quái

  6.cây ngay ko sợ chết đứng

  7.tre cậy cha già cậy con

  8.tre già măng mọc 

  9.tre người non dạ

  10.trẻ trồng na già trồng già trông chuối

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )