Môn Văn Lớp: 5 1.Đọc những tên riêng sau và cho biết quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước người. -Chu Văn Vương, Khổng Tử, Tần Thủy Hoàng ,Sác-lơ Đá

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: 1.Đọc những tên riêng sau và cho biết quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước người.
-Chu Văn Vương, Khổng Tử, Tần Thủy Hoàng ,Sác-lơ Đác- uyn, Cô-lôm-bô
-Nam Kinh,Quảng Tây, Nhật Bản,Ê-vơ -rét, Niu di-lân No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Jade 1 tuần 2021-11-19T06:48:11+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. những tên riêng về người viết hoa các chữ cái đầu câu

    đặc biệt một số tên nước ngoài viết hoa các chữ cái đầu câu sau  dấu gạch ngang  các chữ cái đầu câu  thì ko phải viết 

     tên địa lí nước ngoài cũng vậy

  2. @ZunFG

    -Tất cả các tiếng đầu viết hoa ⇒ Chỉ đối với tên người Việt 

    – Khi viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối ⇒ Tên người nước ngoài 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )