Môn Văn Lớp: 5 1 xác định thành phần câu ( trạng ngữ , chủ ngữ , vị ngữ ) và chỉ ra cấu tạo chủ ngữ a > trong cuộc sống của chúng ta , đoàn kết là sức m

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: 1 xác định thành phần câu ( trạng ngữ , chủ ngữ , vị ngữ ) và chỉ ra cấu tạo chủ ngữ
a > trong cuộc sống của chúng ta , đoàn kết là sức mạnh vô biên
b> từng buổi chiều , lúc hoàng hôn buông , lại lộng lẫy dòng nước sông quê
c > Ấy là một cây toán xuất sắc trong lớp 5D
d > Muà xuân về làm muôn hoa đua nở trên mảnh đất này No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mary 3 tháng 2022-01-11T10:18:08+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a ) TN : Trong cuộc sống của chúng ta

       CN : Đoàn kết

       VN : Là sức mạnh vô biên.

  b) TN : Từng buổi chiều , lúc hoàng hôn buông

       CN : Dòng nước sông quê

       VN : Lại lọng lẫy

  c ) CN : Âý( là đại từ có thể làm CN nhé)

       VN : Là một cây toán xuất sắc trong lớp 5D

  d) CN : Mùa xuân về 

       VN : Làm muôn hoa đua nở trên mảnh đất này

 2. a) trong cuộc sống của chúng ta , đoàn kết là sức mạnh vô biên.

                    TN                              /     CN     /          VN

  b) từng buổi chiều , lúc hoàng hôn buông , lại lộng lẫy dòng nước sông quê.

            TN                              TN                            VN           /        CN

  c) Ấy là một cây toán xuất sắc trong lớp 5D.

     CN/               VN                   / TN

  d)Muà xuân về làm muôn hoa đua nở trên mảnh đất này.

           CN     /VN      /CN2         /  VN2 /       TN

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )