Môn Văn Lớp: 4 Tìm trạng ngữ trong câu sau: Để có nhiều bóng mát, trường em trồng thêm mấy hàng cây phượng vĩ trên sân trường.

Question

Môn Văn Lớp: 4 Giúp em bài này với ạ: Tìm trạng ngữ trong câu sau: Để có nhiều bóng mát, trường em trồng thêm mấy hàng cây phượng vĩ trên sân trường. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mackenzie 7 tháng 2021-10-11T20:51:41+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Tìm trạng ngữ trong câu sau: Để có nhiều bóng mát, trường em trồng thêm mấy hàng cây phượng vĩ trên sân trường.

    => trạng ngữ trên chỉ nơi chốn 

  2. Trên sân trường là trạng ngữ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )