Môn Văn Lớp: 4 Qua câu chuyện vua Mi – đát thích vàng cho ta thấy vua Mi – đát là người như thế nào

Question

Môn Văn Lớp: 4 Giúp em bài này với ạ: Qua câu chuyện vua Mi – đát thích vàng cho ta thấy vua Mi – đát là người như thế nào No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Melanie 2 tháng 2022-02-28T05:38:41+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Qua câu chuyện vua Mi-đát thích vàng cho ta thấy vua Mi-đát là người tham lam, ích kĩ

  2. Qua câu chuyện vua Mi-đát cho ta thấy vua Mi-đát là người tham lam, chỉ biết nghĩ cho mình

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )