Môn Văn Lớp: 4 Những câu trên thuộc kiểu câu gì? a, Mẹ về rồi à? b, Chú chuồn chuồn đậu trên cành cây. c, Khiêng giúp mình cái này điii.

Question

Môn Văn Lớp: 4 Giúp em bài này với ạ: Những câu trên thuộc kiểu câu gì?
a, Mẹ về rồi à?
b, Chú chuồn chuồn đậu trên cành cây.
c, Khiêng giúp mình cái này điii.
Giúp mình vs. Cần gấp No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2022-03-26T13:18:17+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. $\text{a, Câu này thuộc kiểu câu hỏi.}$

  $\text{b, Câu này thuộc kiểu câu trần thuật.}$

  $\text{c, Câu này thuộc kiểu câu cầu khiến.}$

  # Gaumatyuki

 2. Mẹ về rồi à thuộc kiểu câu hỏi 

  Chú chuồn chuồn đậu trên cành cây thuộc kiểu câu trần thuật 

  Khiêng giúp mình cái này đi thuộc kiểu câu khiến 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )