Môn Văn Lớp: 4 Nếu được chọn là Đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn

Question

Môn Văn Lớp: 4 Giúp em bài này với ạ: Nếu được chọn là Đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kinsley 1 tháng 2021-09-24T06:57:29+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. `@Kem`

  `-`Nếu được chọn là Đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp:

  `+` Tích cực tham gia các hoạt động đọc sách báo do nhà trường tổ chức như ngày hội đọc sách, cuộc thi kể chuyện theo sách.

  `+`Vận động người thân trong gia đình và mọi người xung quanh làm thẻ thư viện mượn sách đọc trong thời gian nhàn rỗi.

  `+` Cùng các bạn thường xuyên đến nơi nhiều sách để mua hay mượn về đọc như đến thư viện trường, các nhà sách trên địa bàn.

  `+` Rủ các bạn thường xuyên đến thư viện tìm sách đọc.

 2. Vận động người thân trong gia đình làm thẻ thư viện mượn sách đọc trong thời gian nhàn rỗi.

  – Tìm đọc những cuốn sách hay có tại thư viện trường sau đó giới thiệu cho bạn bè cùng đọc.

  Rủ các bạn thường xuyên đến thư viện tìm sách đọc.

  Tích cực tham gia các hoạt động đọc sách báo do nhà trường tổ chức như ngày hội đọc sách, cuộc thi kể chuyện theo sách.

  – Cùng các bạn thường xuyên đến nơi nhiều sách để mua hay mượn về đọc như đến thư viện trường, các nhà sách trên địa bàn.

  – Giúp cô thư viện trường hướng dẫn các bạn tìm sách đọc, giữ gìn bảo quản sách và sắp xếp lại sách ở thư viện trường.

  Xin ctlhn ạ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )